Monday, 28 November 2011

New CBM Masters Thesis released and presented


Fall 2011 Harvesting


Jenny Honka
”Huolenpitoa luovasti – Creative Care Oy:n Creative Care Programme –hyvinvointiohjelman konseptin käyttäjälähtöinen suunnittelu ympärivuorokautisten vanhuspalveluiden tarpeisiin”
(Creative Care Programme – a user centred service concept for round-the-clock geriatric healthcare)


Leena Hoppania
”Hei, me verkostoidutaan! – Julkisella sektorilla tuotettujen verkostomaisten toimintamallien piirteistä ja jalkautumisesta luovan talouden näkökulmasta”
(Hey we are networking! A survey about networked projects funded by public sector. How are they “dismounted”? How do they look like form the view point of creative economy?)


Aleksi Keränen
”Suomalaisen mobiilialan startup-yrityksen muotokuva vuonna 2011”
(A portrait of Finnish mobile business start up company in 2011)

(Translations from Finnish to English by Marjo – sorry if they are clumsy : )

1 comment:

andrew vatts said...

Nice Blog and Providing Useful information.thanks.
University in Thailand